Veletrh FOR WASTE&WATER 2015


For WASTE&WATER 2015 Navštivte nás na veletrhu FOR ARCH, FOR THERM, FOR WOOD a BAZÉNY, SAUNY&SPA na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech v termínu 15. – 19. 9. 2015, v hale č.1 expozice 1E11.

Již tradičně se tohoto významného veletrhu účastníme a jako vždy vám představíme nové výrobky ze segmentu odpadového hospodářství. Tento ročník se zaměříme na podzemní a polopodzemní kontejnery.

Připravili jsme pro vás internetový odkaz k vygenerování elektronické čestné vstupenky (vstupenky jsou zdarma) - http://forwaste.cz/vystavovatel/voucher?v=7fc59c19045a07881dfb7c4e663f4ffc.

O čem je veletrh FOR WASTE&WATER?

Veletrh nabízí prostor pro představení nejen běžných výrobků a tradičních technologií, ale i novinek v oblastech komunálních služeb, nakládání s odpady, recyklace, dalšího zpracování a výroby produktů z recyklovaného materiálu, dále ve všech oblastech technologie vody, a to včetně oblasti čistíren odpadních vod, úpravy pitné vody, vodoinstalatérství a rovněž v oblasti čištění a úklidu či ekologie a ochrany životního prostředí.

Hlavní téma letošního veletrhu bude: Odpady – jejich vznik a využití.  Vzhledem k tomu, že všichni produkujeme odpad, je namístě se zamyslet, jakým způsobem jej zlikvidujeme nebo využijeme. Existuje mnoho způsobu, jak naložit s odpady. Tříděním, recyklací, vícenásobným využitím nebo likvidací? To jsou otázky, na které může veletrh odpovědět.

V rámci veletrhu FOR WASTE & WATER se můžete těšit opět na doprovodný program plný přednášek, odborných seminářů a konferencí.

 

FOR WASTE&WATER 2015 proběhne společně s veletrhy FOR ARCH, FOR THERM, FOR WOOD a BAZÉNY, SAUNY&SPA na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech v termínu 15. – 19. 9. 2015.

© MEVA a.s. 2019
FacebookYoutube