historie

HISTORIE

historie

Historie společnosti Meva se podle dochovaného výpisu z obchodního rejstříku začala psát 21. října 1898 v Praze - onoho dne vznikla "Akciová společnost pro průmysl zbožím kovovým". Firma utěšeně prosperovala a v letech 1898-1919 doznala značného rozmachu. Postupně zakoupila další závody v Čechách, následně ve Schwanzenbergu
a Lösnitzu v Sasku, v rakouském Kremsu a v Budapešti. Na vrcholu úspěchu tehdy společnost zaměstnávala na 2500 lidí.

Výrobní sortiment byl značně široký, zahrnoval například koupací vany, lampy
na svíčky, petrolej i plyn, pouliční plynové lampy, nádobí, lihové vařiče, podnosy, mísy
a celou řadu dalších užitkových věcí. Za první světové války pak  sortiment rozšířilo střelivo, granáty, šrapnely a ostnatý drát.

V období let 1919-1934 procházela firma obtížným obdobím. Na vině byl hlavně
rozpad Rakouska-Uherska, následný vznik nástupnických států a s ním související zavádění nových měn a zákonů. Tyto skutečnosti spolu s velkou hospodářskou krizí přivedly akciovou společnost k postupnému rozpadu a vyústily až v její likvidaci.

Jednotlivé závody se rozprodávaly. Například hlavní závod na pražském Smíchově
byl prodán firmě Křižík-Chaudior. Posledním provozem, který měl být likvidován, byla fabrika v Roudnici nad Labem. Likvidací byl pověřen prokurista Volf, který však dospěl k názoru, že závod lze udržet. Převezl tehdy do Roudnice nad Labem vybrané stroje z pražského závodu a výrobu postupně rozšířil.

Po druhé světové válce prošel závod celou řadou organizačních, strukturálních, technologických a sortimentních změn. Byla rozšířena výroba sudů a nádob
na odpad a zvýšila se výroba petrolejových lamp
. Nabídku rozšířily nové výrobky, například kovové přepravky na lahve, vařiče na propan butan, svítilny, vzduchové dýchací přístroje a nakonec kontejnery na odpadky o objemu
1,1 m3
, které jsou dnes k vidění takřka po celém světě.

Co se samotného obchodního jména MEVA týče, to se poprvé objevuje ve výpisu
z obchodního rejstříku 3. 1. 1918. Tehdy však ještě jako MEWA, což byla složenina
z německého MEtallWAren (v překladu Kovové zboží). Dne 20. 5. 1921 se pak název počeštil na MEVA. Tuto značku si společnost udržela přes všechny změny dodnes.

Zatím poslední kapitolu své historie začala firma psát po 17. 11. 1989. Podnik byl zařazen do první vlny kuponové privatizace a na základě rozhodnutí vlády vznikla dne 5. 5. 1992 MEVA akciová společnost Roudnice nad Labem.

© MEVA a.s. 2019
FacebookYoutube