současnost

SOUČASNOST

současnost

Akciová společnost MEVA je česká strojírenská firma s dlouholetou tradicí. Sídlí
v Roudnici nad Labem a tvoří ji tři samostatné divize. Dvě z nich jsou výrobní základny v roudnických čtvrtích Bezděkov a Urbanka. Třetí je divize zajišťující správu
a administrativu.
Divize Bezděkov produkuje tradičně široký sortiment popelových nádob, sudů
a kontejnerů na odpad
, ale i mnoho dalších, neméně významných výrobků využívaných  především v odpadovém hospodářství. Nově vyrábí i podzemní
a polopodzemní kontejnery
.
Vedení společnosti usiluje o to, aby se Meva stala značkou, která se bude výrazně podílet na zlepšování kvality životního prostředí nejen v České republice, ale v celé Evropě. Důležitým prostředkem k dosažení tohoto cíle je snaha zvyšovat objem exportu, který už dnes tvoří více než 70% veškeré produkce. Mezi hlavní odbytiště našich výrobků patří Německo, Švýcarsko, Dánsko, Nizozemsko, Spojené arabské emiráty, Polsko, Chorvatsko, Bulharsko, Maďarsko, Ukrajina, Rusko, Gruzie
a Rumunsko.
© MEVA a.s. 2019
FacebookYoutube