economy

EKONOMIKA

Třídění odpadu je čím dál větší byznys. Důkazem je prostý fakt, že množství recyklovaných komodit rok od roku strmě roste. Jen v roce 2010 bylo podle oficiálních statistik dík třídění zrecyklováno 603 144 tun obalů.

Statistici šli ještě dál a spočítali, že se tím uspořilo astronomických 23,3 milionů gigajaulů energie. Vedlejším a ne nezadbatelným efektem bylo snížení emisí skleníkových plynů o bezmála milion tun.

Jen v Česku mají lidé pro třídění k dispozici více než 200 tisíc barevných kontejnerů.
A jejich množství dál poroste. Směrnice Evropské unie o obalech, platná pro období let 2008 až 2012, jasně stanovuje, že je žádoucí dosáhnout v recyklaci nevratných odpadů hranice minimálně 55%.

V ulicích našich měst proto přibývá kontejnerů na tříděný odpad. Leckde však jejich rozmístění brání nedostatek prostoru nebo striktní nároky urbanistů či památkářů, jako například v historických centrech měst. Právě tam nalézají nejlepší uplatnění podzemní kontejnery. Umožňují lidem třídit všude, kde to dnes ještě není možné. A že jde zpravidla o velmi vytížené lokality, dokazuje pohled na řadu českých náměstí
a běžné odpadkové koše, které praskají pod náporem plastových či skleněných lahví.

Společnost Meva vyrábí hned několik typů podzemních kontejnerů. S jejich vývojem
má bohaté zkušenosti a neustále je vylepšuje. Pracuje jak na zdokonalení designu nadzemních vhazovacích šachet, tak na co nejjednodušším systému vyprazdňování kontejnerů.

Pomocnou ruku nabízí Meva i v otázce financování instalace podzemních kontejnerů. Vedle možnosti získat na projekt peníze z evropských fondů můžou města využít i leasingu.

Přesvědčte se o tom i Vy.

© MEVA a.s. 2019
FacebookYoutube