Systém TOP

Image
Image
Stáhnout leták
NEJVĚTŠÍ VÝHODOU PODZEMNÍCH KONTEJNERŮ SYSTÉMU TOP JE SNADNÁ OBSLUŽNOST
Jedná se o kontejner, jehož kompletní zásobní objem je uložen v zemi. Nadzemní část tvoří esteticky funkční vhazovací zařízení s upravenými vhozovými otvory, přizpůsobenými na konkretní komodity separovaného odpadu. Kontejner dává šanci historickým centrům českých měst k separaci i na místech kde to doposud nebylo možné. V zásadě lze na výhody podzemních kontejneru nahlížet ze dvou hledisek, a to z estetického a technicko-ekonomického. Estetikou lze v tomto případě chápat odstranění objemu kontejneru, který je umístněn nad povrchem a jeho zápach do okolí. Z technicko-ekonomického hlediska se až 5x zvětší objem separované komodity na daném místě a tím se i rapidně sníží počet vývozů (výsypů).

Výborné uplatnění nalezne systém TOP v městech a sídlištních aglomeracích a všude tam kde dochází k nárůstu separovaného čí komunálního odpadu. Mezi největší přednosti tohoto systému patří především jeho jednoduchost a nenáročná obslužnost - samotný kontejner je pevně spojen s pochozí plosinou a vhozovým spoupkem. Celý systém pracuje jako jeden celek, pochozí plošina spolu s vhozoým sloupkem jsou součástí samotného kontejneru.V době vývozu se hlava vhozové šachty manuálně odklopí a tím je zajištěn přístup k vysypávajícímu mechanismu – po připojení háku je již je možno zvedat samotný kontejner i s pochozí plošinou. Pokud je kontejner vytahován mimo betonou jímku na jeho místě je již bezpečností podlaha která brání pádu do jímky. Objem může být zvolen v rozmezí 2 – 5 m3. Materiálové provedení pochozí plošiny záleží čistě na zákazníkovi – povrch pochozí plochy lze zvolit od kamene přes gumový recyklát až po hliníkový kapičkový plech.
TECHNICKÉ PARAMETRY
  2 m3 3 m3 4 m3 5 m3
výška (mm) 1 010 1 315 1 650 2 010
rozměr podstavy (mm) 1 570 x 1 540 1 570 x 1 540 1 570 x 1 540 1 570 x 1 540
hmotnost (kg) 290-420 350-490 400-530 450-590

Běžně používané krytiny pochozí plošiny

  • gumový recyklát
  • zámková dlažba    
  • přírodní kámen
  • rýhovaný hliníkový plech
  • rýhovaný hliníkový plech s protiskluzovou úpravou
Běžně používané krytiny pochozí plošiny

Kontakty

MEVA-TEC s.r.o.
Chelčického 1228
413 01 Roudnice n/L – Bezděkov
Tel.: +420 416 823 161
E-mail: prodej@mevatec.cz

IČ: 62742051
DIČ: CZ62742051

Obchodní oddělení

Podzemní kontejnery
Martan Tomáš  
Tel.: +420 416 823 161
Mobil: +420 725 802 570
E-mail: martan.tomas@meva.cz

FACEBOOK MEVA YOUTUBE MEVA
© 2024 MEVA a.s.